Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Zarezerwuj miejsce online!

CZYTAJ WIĘCEJ
Pierwszy semestr nauki gratis!

Pierwszy semestr nauki gratis!

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

CZYTAJ WIĘCEJ
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Prace konkursowe można wysyłać do 23 września 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Organizacja eventów

 

Specjalność: ORGANIZACJA EVENTÓW

System nauczania: zaoczny (sobota/niedziela dwa razy w miesiącu)

Czas trwania nauki: 6 miesięcy (1 semestr)

Ilość godzin: 110

Oddział: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice

 

Półroczne Studium Organizacji Eventów ROE to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie organizowania projektów eventowych. Program zajęć koncentruje się przede wszystkim na  praktycznych aspektach zawodu event managera, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa, marketingu i finansów. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, m.in.: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Nauka w studium to atrakcyjna oferta dla osób dynamicznych o predyspozycjach organizatorskich, które chciałyby realizować się zawodowo w branży eventowej.
 
Słuchacze Półrocznego Studium Organizacji Eventów, po zakończeniu całego cyklu nauczania i obronie pracy dyplomowej otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom  (w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin.

 
Program nauczania:

 • Prawne aspekty organizacji eventów.
 • Finansowe aspekty organizacji eventów.
 • Zarządzanie projektem eventowym.
 • Event marketing.
 • Warsztat - Projekt dyplomowy indywidualny/grupowy.

Dlaczego warto nas wybrać?

 • zajęcia ze specjalistami z branży eventowej,
 • autorski program nauczania - warsztatowa forma prowadzonych zajęć,
 • cykliczne eventy Szkół Artystycznych ROE - Scena Artystyczna dla najlepszych słuchaczy z danego kierunku.

Kto prowadzi zajęcia ze słuchaczami?
Informacje o naszej kadrze można znaleźć na stronie w części O SZKOŁACH – KADRA.


Co po zakończeniu nauki?

Nasi absolwenci mogą prowadzić własną działalność w zakresie organizacji eventów, podjąć pracę w agencjach eventowych oraz  w firmach na stanowiskach odpowiedzialnych za organizację wydarzeń firmowych.

 

 

Wpisowe: 0 zł
 • Cena: 260 zł x 6 m-cy
 • cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki
 • Co zawarte jest w opłacie miesięcznej?
 • - udział w zajęciach według grafiku,
 • - zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na druku MEN,
 • - dyplom w języku polskim i angielskim
 • - test klasyfikacyjny (obrona pracy dyplomowej).
 • Czy za coś dodatkowo będę musiał/a płacić?
 • Od słuchaczy regulujących opłaty miesięczne w terminie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.