O przyjęciu do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły oraz Półrocznego Studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Nie pobieramy opłaty wpisowej. 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 trwa. Zapraszamy!

 

 

Wymagane dokumenty do Rocznego Studium, Dwuletniej Szkoły i Półrocznego Studium
(poza kierunkami: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień)

Podanie o przyjęcie do Rocznego Studium / Dwuletniej Szkoły / Półrocznego Studium  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  

Dwuletnia Szkoła: 2 zdjęcia

Roczne Studium i Półroczne Studium: 1 zdjęcie

 
 

Wymagane dokumenty na kierunki: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, Realizacja Nagrań oraz Realizacja Nagłośnień

Podanie o przyjęcie do Dwuletniej Szkoły  
 - podanie do pobrania w wersji pdf  
 - podanie do pobrania w wersji word  
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ